Terapia słowem i ruchem

Im lepiej rozumiesz siebie i swoje emocje, tym bardziej zaczynasz kochać to, co jest.

Baruch de Spinoza

Warsztaty

Warsztaty to przestrzeń i czas, w którym uczestnicy mają możliwość usłyszeć rzetelne informacje, poznawać nowe perspektywy, doświadczać i pogłębiać rozumienie siebie w oparciu o usłyszane treści. Tworząc warsztaty kieruję się głównie empatycznym rozumieniem tematu przewodniego. Proponowane przeze mnie tematy to:

Informacje o bieżących wydarzeniach na Facebooku Sonia Kuraś – psychologia i psychoterapia.

601 391 608 sonia.kuras@gmail.com