Terapia słowem i ruchem

Im lepiej rozumiesz siebie i swoje emocje, tym bardziej zaczynasz kochać to, co jest.

Baruch de Spinoza

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest bezpieczną przestrzenią do odkrywania i przyglądania się sobie, zbudowaną... w oparciu o pełnię uwagi terapeuty i nawiązanej relacji terapeutycznej.

Każdy proces terapeutyczny rozpoczyna się od 3-5 konsultacji. W tym czasie oboje mamy możliwość lepiej poznać siebie, swoje oczekiwania, a także doświadczyć jak może wyglądać praca terapeutyczna w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem.

W zależności od potrzeb klienta, wnoszonych treści oraz etapu procesu, proponuję różne metody terapeutyczne, które najlepiej odpowiadają potrzebom klienta.

Psychoterapia grupowa

Jest formą, która daje możliwości poznania siebie w oparciu o obserwację własnych przeżyć i doświadczeń, nie tylko w kontakcie... z terapeutą (tak jak jest to w terapii indywidualnej), lecz również w oparciu o własne odczucia i reakcje pojawiające się w relacji z innymi uczestnikami. Obecność innych osób pozwala lepiej zrozumieć przyjmowane przez siebie role przez w grupie. Najczęściej zalecana w sytuacji, gdy osoba doświadcza trudności bycia w grupie, chce poprawić jakość swoich kontaktów interpersonalnych, zgłasza różne trudności pojawiające się w odmiennych sytuacjach społecznych.

Zakres pomocy

Oferuję terapię osobom dorosłym, które mają diagnozę zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, przeżywają...kryzys życiowy, doświadczają zaburzeń emocjonalnych, trudności w relacjach, cierpią na zespół stresu pourazowego, doświadczyły straty, mają objawy somatyczne/psychosomatyczne lub borykają się z chorobami psychicznymi.

Na terapię mogą również zgłaszać się osoby, które chciałyby być w lepszym kontakcie ze swoim ciałem, mają potrzebę rozwoju osobistego lub lepszego integrowania sygnałów płynących z ciała z obszarem emocji i myśli.

Ruch Autentyczny

Ruch Autentyczny to narzędzie z wieloletnią tradycją i ze ściśle określonym zastosowaniem. Często przysłowiowo określany jest mianem psychoanalizy w ruchu lub medytacją w ruchu. Swobodny, intuicyjny ruch wykorzystywany jest do łączenia odczuć z ciała, emocji i myśli. Następnie zostaje wykorzystany do interpretacji życiowych doświadczeń.

Prekursorką Ruchu Autentycznego była Mary Whitehouse, a jej prace kontynuowała i rozwinęła Janet Adler.

Ruch Autentyczny to podążanie przy zamkniętych oczach za impulsami płynącymi z ciała, jednocześnie pozostając w świadomości- dzięki zapamiętywaniu ruchu. To tak, jakby proces zapamiętywania stawał się pomostem pomiędzy nieświadomymi treściami odgrywanymi w ruchu, a świadomością, tym co tu i teraz. To co ważne w praktyce Ruchu Autentycznego to ściśle określona struktura oraz przyjmowane role. Praktykę rozpoczyna się od ruchu, w ustalonym wcześniej przedziale czasowym, w obecności osób świadkujących. Ważnym etapem jest moment wymiany wspomnień i doświadczeń pomiędzy osobą poruszająca się i świadkiem.

Osoba poruszająca się (pacjent/klient):

Zamyka oczy, porusza się bez muzyki, czy wcześniej określonych kroków. Podąża za ochotą lub impulsem do spontanicznego ruchu. Czasem z pozoru bezsensowny, dziwny ruch lub bezruch, który się pojawia, może nieść za sobą ważną treść.

Świadek (terapeuta):

Uważny, podążający, nieoceniający. W skupieniu obserwuje zarówno ruch osób poruszających się, jak i swoje reakcje w ciele na to co widzi.

Dla kogo?

  • - dla kobiet i mężczyzn niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy doświadczenia ruchowego/ tanecznego
  • - dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym
  • - dla psychologów, terapeutów, trenerów i tancerzy

Po co? Dla:

  • - pogłębienia uważności i świadomości siebie i innych
  • - poprawy jakości życia, dzięki uwolnieniu napięć i tłumionych emocji
  • - doświadczenia akceptacji i życzliwości, wolnej od oceny i wartościowania
  • - wzmocnienia samooceny

Ruch Autentyczny może być praktykowany w formie spotkań indywidualnych, grupowych oraz w formie warsztatów.

601 391 608 sonia.kuras@gmail.com